Azonnali ajánlatot kérek Személyre szabott ajánlatot kérek! Azonnali ajánlatot kérek Hírlevél

4024 Debrecen, Piac u. 38     e-mail: karnevaltours@karnevaltours.hu    

Mobil: 30/470-48-28
Hírlevél
Karnevál Tours - Kezdőlap
FejlécképFejlécképFejlécképFejlécképFejléckép


Általános tudnivalók 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A Karnevál Utazási Iroda Kft. utazásszervező, székhelye 4024 Debrecen, Piac utca 38) központi irodája 4024 Debrecen, Piac u. 38. tel.: +36 52 449 559, +36 30 470 48 28, e-mail: karnevaltours@karnevaltours.hu, a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Cégbíróságán bejegyzett cégjegyzék száma: 09-09-004898, adószáma: 11552013-2-09, engedély száma: U-1528/97. engedélyező, nyilvántartást vezető, szolgáltatást felügyelő hatóság: Budapest Főváros Kormányhivatala Idegenforgalmi Osztály 1124 Budapest Németvölgyi út 37-39. utazásszervezői vagyoni biztosíték biztosítása az Európai Utazási Biztosító Zrt által kötve (a továbbiakban: Karnevál Utazási Iroda Kft.) az általa szervezett utazásokra a Ptk. 2013. évi V. törvény 6:254§-ának, továbbá, az utazási szerződésről szóló 472/2017. (XII. 28.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet), a 2009. évi LXXVI. törvény és a 210/2009. (IX.29) szolgáltatási tevékenységről szóló törvény alapján az alábbiak szerint szerződik az utassal. Jelen általános szerződési feltételek a 2018.07.01-től megkötött szerződésekre érvényesek, elsősorban a Karnevál Utazási Iroda Kft. által szervezett utazási csomagokra terjed ki, de alkalmazandók abban az esetben is, ha a szerződés tárgyát kizárólag szállásszolgáltatás, vagy utazási csomagnak nem minősülő egyéb szolgáltatás képezi. Az ilyen egy elemű szolgáltatásokra a vagyoni biztosíték nem nyújt fedezetet.

A Karnevál Utazási Iroda Kft. valamely szolgáltató megbízásából eljárva közlekedési eszköz igénybevételére jogosító részvételi jegyet (hajójegy, repülőjegy, buszjegy) vagy egyéb, egyedi szolgáltatást értékesít, akkor az utazási szerződésre nem jelen általános szerződési feltételek, hanem a szolgáltató szerződési feltételei
alkalmazandók. A Karnevál Utazási Iroda Kft. nem saját hatáskörben, hanem más utazásszervez
ő megbízásából utazásközvetítőként jár el, akkor az utazási szerződésre nem jelen általános szerződési feltételek, hanem az adott utazásszervező szerződési feltételei alkalmazandók.

 

I. Általános feltételek

1/1. A Karnevál Utazási Iroda Kft. honlapján lévő utazási ajánlatok a vele partneri viszonyban álló utazásszervező utazási irodák (továbbiakban Utazási Iroda) utazási ajánlatait tartalmazza.

1/2.A honlapon feltüntetett árak, részvételi díjak nem tekinthetőek nyilvános ajánlattételnek.

Az oldalon elérhető információk rendszeresen változnak, frissülnek, ezért legjobb szándékaink ellenére előfordulhat, hogy a megjelenített információk hibákat vagy pontatlanságokat tartalmaznak, ezért a Karnevál Utazási Iroda Kft. fenntartja a jogot a felfedezett hibák - a felfedező személyétől függetlenül - előzetes figyelmeztetés nélkül történő helyesbítésére. A Karnevál Utazási Iroda Kft. az oldalakon felmerülő esetleges elírásokért, műszaki hibákért a kalkulátor pontatlan számolásáért felelősséget nem vállal.  A fizetendő részvételi díj az Utazási Iroda írásos visszaigazolása után tekinthető véglegesnek.
1/3. A Karnevál Utazási Iroda Kft. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.
1/4. Az utazásokat a
Karnevál Utazási Iroda Kft. honlapjára a vele partneri viszonyban álló utazásszervezők zárt számítógépes rendszerben lévő, ügynevezett XML technológiával töltik fel, a részvételi díjak, külön fizetendő díjak, indulási időpontok megváltoztatására a Karnevál Utazási Iroda Kft. nincs lehetősége, így ezen adatok valódiságáért az utazásszervezők és nem a Karnevál Utazási Iroda Kft. a felelős. Az XML adatokért való felelősségről az utazásszervező Utazási Iroda és a Karnevál Utazási Iroda Kft. szerződést kötött.

1/5. A honlap meglátogatása a látogató és a Karnevál Utazási Iroda Kft. között jogokat és kötelezettségeket magában foglaló jogviszonyt nem hoz létre. Karnevál Utazási Iroda Kft. által közvetített utazásokkal kapcsolatos kötelezettségeket kizárólag az ezekkel kapcsolatos szerződés (pl. Utazási Szerződés) határozza meg.

1/6. Az ajánlatkérő űrlap kitöltése foglalást nem hoz létre. A látogató nem hivatkozhat arra, hogy a honlapon fellelhető utazást köteles biztosítani számára a Karnevál Utazási Iroda Kft. Az utazási szerződés az utas és az utazásszervező Utazási Iroda között a foglalásra küldött/adott visszaigazolás alapján, a visszaigazolásban írásban rögzített feltételek szerint az utazási díj előlegének megfizetése után jön létre.

1/7. A jelentkezést csak feltételesen fogadja el a Karnevál Utazási Iroda Kft. Helyhiány és egyéb más ok miatt visszautasított jelentkezés esetében a befizetett előleget Karnevál Utazási Iroda Kft. visszatéríti.

1/8. A Karnevál Utazási Iroda Kft. a konkrét utazásra szóló utazásszervező Utazási Iroda Utazási Szerződését a megrendelőnek alá kell írnia. Az utazási szerződést előzetesen a Karnevál Utazási Iroda Kft. képviselője az utazásszervező Utazási Iroda nevében aláírja. Az utazási szerződés felmondására az utazásszervezőnek az adott útra vonatkozó utazási feltételei az irányadóak.

1/9. Az utazási szerződés akkor válik érvényessé, ha a foglalást az utazási iroda nyilvántartásba veszi, az utazásszervező Utazási Iroda írásban visszaigazolja, valamint az Utas a lefoglalt utazásra vonatkozó részvételi díjelőleget vagy a teljes részvételi díjat megfizeti. A konkrét utazásra szóló utazási szerződés az Utas és az utazásszervező Utazási Iroda között jön létre, a Karnevál Utazási Iroda Kft. a foglalásban, mint közvetítő vesz részt.

 

II. Kedvezmények

Az esetleges kedvezményre való jogosultságot az Utasnak a megrendeléskor kell bejelenteni és igazolni. Az utólagos bejelentéseket a Karnevál Utazási Iroda Kft. nem fogadja el.


III. Ajánlatkérés/Megrendelés elutasítása

A Karnevál Utazási Iroda Kft. fenntartja magának a jogot az online megrendelés elutasítására, különösen:
- a megrendelő korábban olyan megrendelést küldött, amit az opciós határidőben nem fizetett ki és az opciós határidőn belül nem töröltetett.
 - a kiválasztott és megrendelt utazása elfogyott a hely.
 - a megrendelő hamis vagy hiányos adatott közölt a megrendelőjében.
 - a megrendelő több megrendelőt küld el, ezáltal komolytalan a megrendelő szándéka.

 - a Megrendelő az utazás megrendeléseket azzal a tudattal küldi el, hogy az utazást ténylegesen nem rendeli meg.


IV. 3. félnek történő megrendelés

Ha nem az Utas személyesen, hanem javára 3. személy foglalja le az utat, az Utazási Iroda nem köteles vizsgálni, hogy e harmadik személy jogszerűen képviseli-e az Utast. E harmadik személyt az Utas képviselőjének kell tekinteni. Ez esetben az utazási szerződés szerint az utazás megkezdéséig az Utast terhelő kötelezettségek az Utas javára szerződést kötő harmadik személyt terhelik, ide nem értve azokat a kötelezettségeket, amelyek természetüknél fogva csak személyesen az Utast érinthetik.

 

V. Lekérésre vonatkozó előírás

5/1. Partnertől függően egyes esetekben az adott utazás lekérés alapján működik, ilyen esetben a Karnevál Utazási Iroda Kft. jogosult a Megrendelőtől az adott Utazási Iroda feltételei szerinti részvételi díjat bekérni, még a foglalást megelőzően, a lekérési díj összege az utazás összegének 100%-a is lehet. Ez az összeg a foglalás véglegesítésekor válik kötelező erejűvé, és érvényesek rá az utazási iroda kártérítési és költségtérítési feltételei.
5/2. Sikertelen foglalás esetén a Megrendelő által megfizetett lekérési díj teljes összege visszatérítendő a Megrendelő részére, amennyiben a Megrendelő nem választ a
Karnevál Utazási Iroda Kft. utazási kínálatából másik, legalább a meghiúsult utazás lekérési díjának értékével azonos értékű utazást, azonban a Megrendelő az esetleges sikertelen foglalás következtében semmilyen jogcímen nem jogosult kártérítésre.

 

VI. A DÍJFIZETÉS FELTÉTELEI:

6/1. A Karnevál Utazási Iroda kft. által közölt részvételi díj összegét az Utas oly módon köteles megfizetni, hogy abból 40% előleget az utazási szerződés megkötésekor köteles megfizetni. Ettől a rendelkezéstől el lehet térni, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződése ennél szigorúbb kötelezettséget ró az Utazásszervezőre. Az Utas által megfizetett előleg az Utas számára garanciát képez arra, hogy az általa megrendelt szolgáltatást (lefoglalt helyeket) a Karnevál Utazási Iroda Kft. harmadik személy részére nem értékesíti. Az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj [a szolgáltatás díja (részvételi díj), valamint a Kormányrendelet 4. § (1) bekezdésének i) pontja szerinti adó, illeték és egyéb kötelező terhek] teljes összegének megfizetése - külön felszólítás nélkül is - az utazás megkezdése előtt 30 (harminc) nappal esedékes, kivéve, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés alapján ennél korábbi teljesítésre van szükség. Az utazás megkezdésének időpontja és az azt megelőző 30. nap közötti időszakban megkötött utazási szerződések esetében a teljes részvételi díj megfizetése az utazási szerződés megkötésével egyidejűleg esedékes. Erről külön értesítést az iroda nem küld az Utasnak. Amennyiben az előleg vagy a teljes részvételi díj (hátralék) megfizetésének kötelezettségét az Utas nem teljesíti, a Karnevál Utazási Iroda Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy a megrendelést lemondottnak tekintse. Ez az Utas elállásának minősül, így az Utas köteles meghatározott összegű bánatpénzt a Karnevál Utazási Iroda Kft. részére megfizetni. Utasnak, azaz megrendelőnek azt a személyt kell tekinteni, aki a szolgáltatást ténylegesen megrendelte írásban.
A számlát az utas nevére kell kiállítani, ezért a számlán azt a személyt kell megrendel
őként feltüntetni, aki az utazáson részt vesz. Amennyiben nem saját nevére kéri (pl. céges számla), a szolgáltatás árára a mindenkor hatályos mértékű általános forgalmi adót (ÁFÁ-t) kell felszámítani. Az Utas tudomásul veszi és elfogadja, hogy minden olyan természetes és jogi személynek, aki utazásszervező szolgáltatásait igénybe veszi, nyilatkozatot kell tennie arról, hogy nem adóalanyként (Utasként) vagy adóalanyként, de saját nevére és javára (Utasként) vagy adóalanyként, de más nevére (nem Utasként) köti a szerződést.

6/2. A Karnevál Utazási Iroda Kft. az Utast a részvételi díj bármilyen változtatásáról haladéktalanul írásban, vagy a körülmények által lehetővé tett leggyorsabb módon értesít (telefon, e-mail).

6/3. A Karnevál Utazási Iroda Kft. nem vállal felelősséget az előre be nem fizetett szolgáltatásokért, azok részvételi díjának bármely változásáért (fakultatív program, étkezés, közlekedés, belépőjegyek stb.).

 

VII. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSÉNEK ESETEI ÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI:

7/1. A KARNEVÁL UTAZÁSI IRODA Kft. ELÁLLÁSI JOGA

A Karnevál Utazási Iroda Kft. legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől. Ha az elállás nem az Utas érdekkörében felmerült okból történt, ez esetben a Karnevál Utazási Iroda Kft. köteles a Kormányrendelet 9. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint helyettesítő szolgáltatás nyújtására azzal, hogy ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az Utazásszervező köteles a díjkülönbözetet az Utasnak megtéríteni. ha pedig ez nem lehetséges, akkor köteles a Kormányrendelet 9. § (2) bekezdésének b) pontja alapján eljárni (vagyis a teljes befizetett díjat azonnal visszafizetni a jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamattal együtt) és ezen túlmenően - a Kormányrendelet 9. § (4) bekezdésében meghatározott kivételekkel - köteles az Utasnak az elállás következtében felmerült esetleges kárát megtéríteni. A kártérítés felső határa a részvételi díj max. kétszerese.

7/2. AZ UTAS ELÁLLÁSI ÉS MÓDOSÍTÁSI JOGA:

Az Utas az utazási szerződéstől az utazás megkezdése előtt írásban tett nyilatkozattal bármikor elállhat.
Az utazást megelőző 61.napig a foglaló szabályai érvényesülnek csak szállásfoglalás és csomagtúrák esetében is. Az Utas elállása esetén - a Kormányrendelet 8. § (2) és (6) bekezdéseiben foglalt eseteket kivéve - bánatpénzt köteles fizetni a Karnevál Utazási Iroda Kft. részére az alábbiak szerint:

60- 31 nap között történik, a részvételi díj 30%-a

30-21 nap között történik, a részvételi díj 40 %-a

20-15 nap között történik, a részvételi díj 60 %-a

14-11 nap között történik, a részvételi díj 80 %-a

10 napon belül történik, a részvételi díj 100%-a a bánatpénz összege.

Ezen határidők a Karnevál Utazási Irodához beérkező írásbeli értesítés időpontjától számítandók (szóbeli elállást a Karnevál Utazási Iroda Kft. nem fogad el). Az Utas elállásának esetére, a részvételi díj százalékában, átalány formájában kikötött bánatpénz fenti mértékét az Utas kifejezetten elfogadja, és kijelenti, hogy azt nem tartja eltúlzottnak. Egyedi esetekben a bánatpénz összegének megállapításához szükséges határidők a fentiektől eltérhetnek. Ez esetben a konkrét szálláshelyre vonatkozó eltérő feltételt az utazási szerződés tartalmazza. Az utazási szerződés Utas által kezdeményezett módosításának díja 10.000,- Ft/foglalás, amely kizárólag az Utas nevére, a szolgáltatás (utazás) időpontjára, a szálláshelyre vagy a szobatípusra, illetőleg más hasonló a Karnevál Utazási Iroda Kft. által is elfogadott körülményekre vonatkozhat. Az utazást megelőző 35 napon belül történő - dátumra, illetve szálláshelyre vonatkozó - változtatás az eredeti szerződéstől való elállásnak felel meg, melyre a fentiek szerinti bánatpénz fizetési feltételek érvényesek, ezáltal az erre vonatkozó változtatás új megrendelésnek számít. Költségmentesen elállhat az Utas a szerződéstől akkor is, ha az utazási iroda a programot lényegesen megváltoztatja (nem minősül lényeges változtatásnak az azonos kategórián belüli szálláshely változtatás és a menetrendváltozás). Az Utas utazási szerződéstől való elállására egyebekben a Kormányrendelet 8.§-a vonatkozik.

VIII. TOVÁBBI FELTÉTELEK:

8/1. Amennyiben a szolgáltatást az Utas érdekében vagy javára eljáró személy rendeli meg, a Karnevál Utazási Iroda Kft. nem köteles vizsgálni az eljáró személy képviseleti jogát, az Utast terhelő kötelezettségek elmulasztása esetén a szerződést kötő személyt terhelik. Az eljáró személy köteles eljárásáról az általa képviselt Utas(oka)t tájékoztatni, amennyiben, ezen kötelezettségnek teljesítését elmulasztja, úgy az ezzel okozott kár megtérítéséért kizárólag ő tartozik felelősséggel. A szerződött létszámtól való eltérésből adódó károk és kötelezettségek is az ily módon az eljáró személyt terhelik. Az Utas köteles a szerződésben foglaltakat betartani.
8/2. Az Utas felel
ősségének teljes tudatában és saját kockázatára nyilatkozik a szolgáltatásokat vele együtt igénybe vevő (utazó) kiskorú személyek születési dátumáról, melyek feltételét képezik az esetleges gyermekkedvezmények igénybevételének. Az eltérő adatközlésből eredő többletköltségek a helyszínen fizetendők, s az ezzel okozott károk, többletköltségek kizárólag az Utast terhelik.

8/3. Az Utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori (útlevél, vám, vízum, deviza) jogszabályokat betartani és erről előzetesen tájékozódni, különösen, ha nem magyar állampolgár. Ez utóbbi körülményre az Utas köteles a Karnevál Utazási Iroda Kft. figyelmét felhívni. Ennek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek és károk kizárólag az Utast terhelik. Ilyen esetben az Utas a részvételi díj visszatérítésére sem tarthat igényt.
8/4. Ha az utazási ajánlat alapján az Utas által megrendelt szolgáltatással összefüggésben fakultatív program megrendelésére is lehetőség van, ezt az Utazásszervező közreműködője útján csak akkor köteles nyújtani, ha a fakultatív program teljesítési helyén a teljesítés előre meghatározott feltételei adottak (pl.: elegendő a jelentkezők létszáma, stb.). Ennek esetleges elmaradása esetén az Utas az Utazásszervezővel szemben követeléssel nem léphet fel.
8/
6. Amennyiben az utas az utazás során valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerült okokból nem veszi igénybe, úgy az utas más szolgáltatást vagy visszatérítést nem követelhet.
8/5. Amennyiben az utazás vis major okok miatt (háború, járvány, terrorizmus, sztrájk, vagy elháríthatatlan természeti jelenségek) elmarad, módosításra kerül sor, akkor az utazási iroda, kártalanítási felelősséggel nem tartozik, az ebből eredő költségek az utast terhelik!

IX. HIBÁS TELJESÍTÉS:

9/1. Az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért az utazási iroda felel. Ha a teljesítés a nem szerződésnek megfelelően történik köteles a részvételi díjat arányosan leszállítani. Az utazási iroda nem köteles a szolgáltatás díját leszállítani, ha az utas a szolgáltatást saját elhatározásában nem vette igénybe. Hibás teljesítés esetén az utas köteles kifogását a helyszíni szolgáltatóval haladéktalanul közölni, ha problémáját nem orvosolják, az utazási iroda voucheren feltüntetett ügyeleti számát hívni. A közlés késedelméből eredő kárért az utas felelős, a bizonyítási teher az utasra hárul.
9/2. A nem szerződésszerű teljesítésből eredő igény érvényesítésének feltétele, hogy az utas a kifogását a helyszínen jegyzőkönyveztesse. A panaszt a hazaérkezést követő 8 napon belül írásban a csatolt jegyzőkönyvvel együtt kell jelenteni. Az utazási iroda köteles a bejelentett kárigény indokoltságát felülvizsgálni és álláspontjáról max. 60 napon belül értesíteni az utast. Az utazási iroda mentesül a szerződésszegéssel okozott kár megtérítésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy járt el, ahogyan az az adott helyzetben elvárható. A kártérítés felső határa a részvételi díj max. kétszerese.

 

X. Elhelyezésekre vonatkozó általános információk:

A pótágyak rendszerint kihúzható vagy összecsukható ágyak, rendszerint nem teljes méretben. Amennyiben a gyermek ingyenesen vagy csökkentett áron száll meg a szállodában, a legtöbb szálloda nem szolgáltat külön ágyat a gyermek részére.


XI.. A SZÁLLÁSHELY ELFOGLALÁS ÉS A SZÁLLÁSHELY SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBE VÉTELE
11/1.
A szállodák időről időre folytatnak átépítéseket, felújításokat. A szállodák ilyenkor mindent megtesznek a vendégek zavarásának elkerülésére. Semmilyen a felújítással kapcsolatos panaszt vagy visszatérítésre vonatkozó igényt a Karnevál Utazási Iroda Kft. nem tud elfogadni.
11/2. A szobák beosztását a szállodák végzik bejelentkezéskor (check-in). A különleges igényeket, mint nem dohányzó szobák, egymásba nyíló szobák, első vagy felső emeleti elhelyezés, továbbítjuk a szálloda felé, de nem garantáljuk azok figyelembe vételét. A szállodák többségében a bejelentkezésre 15 és 18 óra között van mód, a kijelentkezni délelőtt 11 óráig kell, helyi idő szerint. A szállodák a szobákat 18:00 óráig tartják fent az Ön részére. Amennyiben ön 18:00 óra után kíván bejelentkezni a szálláshelyre, arról értesítenie kell bennünket a foglalás során a bejelentkezés várható időpontjának megadásával. Amennyiben ezt elmulasztja, a szálloda fenntartja a jogot a szoba újra értékesítésére, és nem biztos, hogy képes lesz arra, hogy Önnek szállást biztosítson. A késői bejelentkezésre vonatkozó információ megadása az Ön kizárólagos felelőssége, ennek elmulasztásából eredő következményekért a Karnevál Utazási Iroda Kft. nem felel.

11/3. A szálláshelyre történő érkezéskor a legtöbb esetben letétet kell fizetni, amit a szálláshely-szolgáltató rendszerint egy hitelkártyára terhel. A letét célja, hogy fedezze az esetleg fizetendő kiegészítő díjakat, költségeket és okozott károkat.

A szálláshely-szolgáltatást igénybe vevők felelnek az útlevelekkel, vízumokkal és egészségügyi követelményekkel kapcsolatos teendőkért. A szálláshely-szolgáltatást igénybe vevők felelnek a szálláshelyre történő megérkezésért.

A szálláshely-szolgáltatást igénybe vevők felelnek a szolgáltatások használatáért kirótt esetleges díjak megfizetéséért, pl. villany, gáz, víz, telefon, ágynemű és biztonsági szolgáltatás, illetve minden egyéb díj megfizetéséért, amit a szálláshely-szolgáltató a kiegészítő szolgáltatások használatáért számít fel.

A szálláshely-szolgáltatást igénybe vevők kötelesek betartani a szállás-szolgáltató által meghatározott szabályokat és rendelkezéseket. A szálláshely-szolgáltatást igénybe vevők felelnek a társaságuk által okozott esetleges károkért.


XII. A SZÁLLÁSHELYET IGÉNYBE VEVŐK LÉTSZÁMA ÉS ÉLETKORA

A szálláshelyet használó személyek összlétszáma (beleértve a csecsemőket és gyermeket is) nem haladhatja a részvételi jegyen feltüntetett maximális férőhelyszámot. Ellenkező esetben a szálláshely szolgáltató megtagadhatják a szálláshelyre való beköltözést, illetve kiegészítő díjat róhat ki.


XIII. BIZTOSÍTÁS

13/1. A Karnevál Utazási Iroda Kft. a külön jogszabályban előírt vagyoni (nemzetközi) biztosítékra vonatkozóan az Európai Utazási Biztosító Zrt-vel (1132 Budapest, Váci út 36-38). áll szerződéses viszonyban. A vagyoni biztosíték hatálya a Karnevál Utazási Iroda Kft. által szervezett valamennyi utazási csomagra kiterjed. A biztosítás kötvényszáma: 27997-KE-01/2019, összege külföldi utaztatás esetén 7.000.000.- (hétmillió forint), mely a 213/1996 (XII.23). Kormányrendelet 10 § (1) bekezdésében foglaltak szerint nyújt fedezetet (befizetett előlegek visszafizetése), valamint külföldre szóló utazás esetén 700.000.- Ft (hétszázezer forint), mely a 213/1996 (XII.23). Kormányrendelet 10 § (2) bekezdésében foglaltak szerint nyújt fedezetet (hazaszállítás, kényszerű kint tartózkodás költségeinek fedezésére).

13/2. Az Utas hozzájárul ahhoz, hogy a Karnevál Utazási Iroda Kft. őt, külön térítés ellenében útlemondás esetére biztosítja. Az Utas tudomásul veszi továbbá, hogy igazolt utazásképtelenség esetén annak bekövetkeztétől számított 2 (kettő) munkanapon belül köteles útlemondását a Karnevál Utazási Irodánál írásban bejelenteni, ezután a kárbejelentő nyomtatványt és a lemondást alátámasztó igazolásokat a biztosítóhoz továbbítani, majd 20 % önrész levonása után a biztosító a bánatpénzt visszatéríti.                                  Az útlemondási biztosítás díja nem visszatérítendő.
13/3. Az Utas kijelenti, hogy a biztosítási szabályzat és a szerződési feltételek ismeretében köti meg az utazási szerződést, melyről előzetes tájékoztatást megkapta.

13/4. A Karnevál Utazási Iroda KFT. köteles az Utast megfelelően tájékoztatni az utazási (baleset-betegség poggyászbiztosítás) és az utazásképtelenségre vonatkozó biztosítás megkötésének lehetőségeiről és a biztosítási szerződés lényeges tartalmi elemeiről, különösen az utazási és az útlemondási biztosítás által fedett kockázatokról és a biztosítási díjakról.
13/5. A Karnevál Utazási Iroda Kft. részvételi díjai nem tartalmazzák a BBP biztosítást. A Karnevál Utazási Iroda Kft. utazói az utazás időtartamára betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást köthetnek. Az utazás során az utazó által harmadik személynek okozott kárért az utazó felelős. Az utazó köteles írásban nyilatkozni, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott időszakra.

XIV. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

A Karnevál Utazási Iroda Kft. az Utasokkal és az adott foglaláson szereplő harmadik személyekkel kapcsolatos személyes adatokat dolgoz fel. A Karnevál Utazási Iroda Kft. a közte és az Utasok közötti szerződés megkötése és végrehajtása során az Utasok által megadott és a Karnevál Utazási Iroda Kft. által befogadott azonosító és elérhetőségi adatokat kezeli. A Karnevál Utazási Iroda Kft. a személyi adatfeldolgozással kapcsolatos minden kérdést a karnevaltours@karnevaltours.hu elérhetőségen fogad. Az utazási szerződést nem érintő egyéb személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos tájékoztató megtalálható a www.karnevaltours.hu oldalon.


XV. Utas nyilatkozata a 2007. évi CXXVII tv. 2011. 01. 01-tól hatályos módosításában szereplő 206. § alapján: büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a megrendelt szolgáltatásokat (a megfelelő megjelölendő! )

Nem adóalanyként, vagy adóalanyi minőségben (azaz Utasként )

Adóalanyként saját nevemben és javamra, azaz végső felhasználóként ( azaz Utasként )

Adóalanyként saját nevemben, de más javára ( azaz nem Utasként )veszem igénybe.

Beleegyezem, hogy személyes adataimat a Karnevál Utazási Iroda Kft és partnerei felhasználhassák az utazásom ügyeinek intézésére továbbíthassák, csak akkor, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. légitársaság). A szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak (2011 évi CXII. tv.).Kelt: Debrecen, ...............................................


Kiállító:...........................................................                                                Megrendelő:....................................................

 

Karnevál Utazási Iroda - Debrecen  

Debrecenből repülővel Akciós és kedvezményes utak széles választékban.


A Karnevál Utazási Iroda 1990 óta meghatározó szerepet tölt be Debrecenben. Utasaink elégedettsége fontos a számunkra nem csak az utazás előtt, hanem alatta és utána is, ezért évről évre több száz elégedett magyar és külföldi ügyfelet köszönthetünk ismételten irodánkban. A debreceni utazási irodák közül az egyik legidősebb utazási iroda.

Célunk, hogy mindenkinek személyre szabott ajánlatainkkal megtaláljuk számára a megfelelő pihenési lehetőséget, a legkedvezőbb árakon, sőt nászutasok számára - a hivatalos igazolás szükséges- egyedi szobaárakat kalkulálunk.

Az utazási irodánk ajánlatai között megtalálható az összes megbízható utazásszervező ajánlata, azonnali foglalási rendszeren keresztül garantálva a foglalást. A technika segítségével már a világ bármely részén élő utasunk számára tudjuk biztosítani a szolgáltatásainkat.

Az utazási irodánk mottója: „Minőség elérhető áron”, ez cégünk üzletpolitikája is. A hosszú évek tapasztalatával sikerült elérnünk azt a törekvésünket, hogy az általunk forgalmazott utak és szálláshelyek minőségileg mindenki számára megfelelőek legyenek.

Nyaralási lehetőségek az év bármely időszakában, repülős utak - családi nyaralás, kiemelt időszakban debreceni indulás is, a last minute ajánlatok és a napi akciók, amit kínálunk.
Kedvezményes szállás ajánlatok. Hotel, vagy apartman.

Sok szeretettel várunk minden visszatérő és leendő ügyfelünket az utazási irodánkban, Debrecen belvárosában, kellemes környezetben és szabad idejére gondolva, alkalmazkodva az Ön és családja időbeosztására, állunk rendelkezésre – előre megbeszélt időpontban- akár nyitvatartási időn túl is az elképzelés szerinti utazás legjobb összeállításával.

Megújult oldalunk rengeteg utazási ajánlatot tartalmaz, de ha mégsem talál megfelelőt feltétlenül írjon vagy hívjon bennünket, hogy minél hamarabb megtaláljuk közösen a keresett utazást.

Az ár minden esetben tájékoztató jellegű, de sok esetben előfordult, hogy jóval kedvezőbbet találtunk a rendszerben, mint ami meghirdetésre került akár weboldalon vagy az írott sajtóban. – a végleges ár az általunk kiadott visszaigazolás.Tevékenységeink:

- repülős utak foglalása

- egyéni szállásfoglalások

- városlátogatások: Európa legnagyobb városaiban

- autós utazások (Olaszország, Horvátország szárazföld és szigetei, Görögország, stb.)

- körutazások: a világ minden részére

- egzotikus üdülések bécsi, schwechati, müncheni indulással, és akár Budapestről is: Kenya, Kuba, Mexikó, Dominika, Maldív - szigetek, stb.

- szilveszteri utazások külföldön

- síelések

- üzleti utazások

- utasbiztosítások (A legbiztosabb partnerekkel)


Címünk: 4024 Debrecen, Piac u. 38. Az Alexandra Könyvesbolt mellett.

Tel: 06-52/449-559

Mobil szám: 06-30/470-4828    Szombaton előzetes bejelentkezés alapján törzs utasoknak, egyeztetett időpontban állunk rendelkezésre.

Weboldal: www.karnevaltours.hu

E-mail: karnevaltours@karnevaltours.hu

Engedélyszám: R:1528/97

Cégjegyzék szám: 09-09-004898

Adószám: 11552013-2-09

Biztosítás kötvényszáma: 27997-KE-01/2019

Köszönöm figyelmét:

Balázs Kornélia
ügyvezető igazgató/cégtulajdonos


Akciós ajánlatok

Megbízható cég

...

Egyiptom

A fáraók országa télen - nyáron, DEBRECENBŐL is! ...

Ajándékozzon utalványt!

A LEGJOBB AJÁNDÉK AZ ÉV BÁRMELYIK SZAKÁBAN! ...

Általános tudnivalók

...

Mallorca

Mallorca sokkal több, mint csak egy nyaralósziget: a napfény, és a szép strandok mellett megszámlálhatatlan program-, kirándulási, és szórakozási lehetőséget kínál. ...

Zakynthos, Zakynthos de csodás!

Előfoglalási kedvezmények és AKCIÓK várják mindazokat, akik újra szeretnének találkozni a teknősökkel. ...

TÖRÖK RIVIÉRA

Kedd, szerda és vasárnapi indulással DEBRECENBŐL! Válassza a kényelmet és a gondtalan pihenést. ...

BARCELONA DEBRECENBÓL!!!

Nagy sikerre való tekintettel 2019-ben újra Barcelona Debrecenből. Pihenés és kultúrális látványosságok egy helyen. ...

Bulgária

Megszakítás nélkül, örök sláger Debrecenből. ...

Honlapkészítés Honlapkészítés Adatvédelmi nyilatkozat